Jagtforeningen var nogen af de første der var med til at fylde huset. Det har sat sit unikke præg på jagtstuen.

      

Hjerting og omegns Jagtforening blev stiftet af en “håndfuld” hjertingborgere d. 9. januar 1935, en væsentlig årsag var, at man kunne få jagten i Annalund Plantage, hvilken man har haft siden 1936.
Kontingentet til jagtforeningen var dengang kr. 4,00 årligt.
Navnet har siden ændret sig til Hjerting Jagtforening og medlemstallet er nu 105, og kontingentet til jagtforeningen er nu kr. 150,00 årligt.
For nuværende er formand Freddy Pedersen, og kasserer er Jens M. Larsen.