huset b350

Jon og Dittes Hus
Stedet som danner rammen omkring nogle af de spændende aktiviteter i Hjerting.

langbord.jpg

Visioner

Indsamling og Nybyggeri

Der arbejdes på sagen

nord