Stiftelsen Jon og Dittes Hus

Historien om stiftelsen bag Jon og Dittes hus.
I tekst og i årstal.