Borgerforeningen er også en af de foreninger der benytter huset meget til møder og arrangementer.

Bliv medlem af Hjerting Borgerforening:
Det koster kun kr. 60,- som enkeltmedlem,
og kr. 110, – for en hel husstand.

Hjerting Borgerforenings Formål:

Hjerting Borgerforening har seneste årtier været med til at skabe de rette “rammer” i byen Hjerting,
samt været Hjerting borgernes talerør over for de Offentlige myndigheder. Hjerting Borgerforening
arbejder med mange sager, enten på eget initiativ eller efter henvendelse fra borgerne.

Bestyrelsen mødes hver måned den 4. tirsdag i måneden.

Under udvalg kan du se aktuelle Igangværende sager som Hjerting Borgerforening arbejder med.
Alle disse aktiviteter kræver opbakning fra byens Borgere, og husk at du som medlem af Hjerting
Borgerforening altid kan rejse en ny sag / opgave.

Bliv medlem af Hjerting Borgerforening:
Hjerting Borgerforening har pt. ca. 600 medlemmer, et tal der gennem de senere år har været ret
stabilt.
Det koster kun kr. 60,- som enkeltmedlem,
og kr. 110, – for en hel husstand.

Indmeldelse kan ske ved:
·
e-mail til Borgeforeningen
henvendelse til et bestyrelsesmedlem
ved Homebanking, konto nr. 7701-1191335, Giro nr. 73 – 88236416
ved MobilPay 67488
Velkomst ambassadør:
Er du tilflytter til Hjerting, er der mere information at finde på dette link!