Grandelauget er også en af de foreninger, der anvender huset i stor udstrækning til møder og arrangementer.

Hjerting Grandelaug (Grande = nabo) er en meget gammel forening, som i hvert fald har eksisteret siden 1870’erne, idet der findes regnskabsbøger m.m. tilbage hertil. Grandelaugets gamle forhandlingsprotokoller starter med Grandestævnet den 8. april 1876, men man er af den klare opfattelse, at Grandelauget har eksisteret også før denne dato, idet første linie i protokollen er, at Lergravene, – som lå i området, hvor Fasanvænget m.fl, i dag ligger – udlejes til Ole Andersen i 1876 for 4 kr.

Hjerting Grandelaug er i dag en stadig aktiv forening, hvor Granderne mødes til fælles selskabelighed. Grandelaugets formue forvaltes af bestyrelsen, der hvert år donerer penge til velgørende og kulturelle formål i lokalsamfundet,