Der planlægges med at opføre en ny stor sal (ca. 120 m2) i år 2022, hvis der inden da kan indsamles det nødvendige beløb til opførelsen.

På nuværende tidspunkt findes en kapital på 2,3 mio. fra Grandelaugets salg af sportspladsen på Idræts Alle.

Kjærgård  har doneret 250. 000 kr. til projektet.

Billede fra overrækkelsen 5/10 2020.

Projektet som det blev præsenteret ca. 2010.