Siden 2014 har der hvert år været afholdt forårskoncert i Hjerting Kirkes smukke lokaler. Med sin unikke akustik danner den en perfekt ramme om koncerten.