Folketællinger er lister over alle de personer, som boede i Danmark på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finde oplysninger om alle personer i en husstand. Før 1875 er folketællingerne skrevet med gotisk håndskrift. På Arkivalieronline finder du folketællinger til og med 1940. Nyere folketællinger (1945-1970) kan benyttes på Rigsarkivets læsesal i København.
Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand og indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv. Fra og med 1845 indeholder folketællingerne også oplysning om de taltes fødested (i 1906 og 1916 er fødested dog kun oplyst i tællingerne fra København og Frederiksberg).
Det skal du vide for at brUe folketællinger
For at finde noget i en folketælling, skal du kende:
Bopæl for en person eller familie i et år, hvor der blev lavet en folketælling. Det bedste udgangspunkt er, hvis du kender sognenavnet eller eventuelt navnet på byen, vedkommende boede i.
Navn på én eller flere personer i den husstand, du leder efter.
Folketællingerne er ført i særlige skemaer, hvor de forskellige oplysninger er skrevet op i kolonner. På Arkivalieronline er tællingerne opdelt efter sogn. Indenfor det enkelte sogn står de enkelte landsbyer hver for sig. Købstæder er inddelt efter vejnavne. København er inddelt i kvarterer, og i nogle tællinger står for eksempel militæret og hoffet for sig selv.
Den første egentlige folketælling fandt sted i 1787. Herefter fulgte folketællinger med forskellige intervaller, blandt andet 1801, 1834, 1840 osv.
Med Det Centrale Personregistrets (CPR-registret) indførelse i 1968 var det ikke længere nødvendigt at afholde folketællinger i Danmark. Den sidste tælling bliver derfor lavet i 1970.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle folketællinger, der er bevaret fuldstændigt.
På nettet eller på læsesalen?
På Arkivalieronline kan du finde folketællinger fra hele landet for perioden 1787-1940.
Find folketællinger på Arkivalieronline
Folketællinger der ikke kan findes på Arkivalieronline, fx nyere tællinger (1945-1970) og folketællinger fra Færøerne og Grønland, skal ses på Rigsarkivets læsesal i København. Via arkivdatabasen Daisy kan du bestille de folketællinger, du er interesseret i.