Æresmedlemmer

Otto Kjærgaard. 15/1 2011.

I 1983 blev der underskrevet et dokument, en såkaldt fundats, for stiftelsen Jon og Dittes Hus, af undertegnede stiftere Hjerting Grandelaug v/ Leo Kjærgaard, Hjerting Borgerforening v/Otto Kjærgaard og Poul Ulrik Mortensen. Det skete på initiativ af Hjerting Borgerforening, som dengang havde gået med planer om et medborgerhus i nogen tid. Jon (Johan Christensen), som havde tilbragt sine sidste leveår på Hjerting Plejehjem (Strandgården), var afgået ved døden, og da der ikke var direkte livsarvinger, og ingen af de andre slægtninge til Jon og Ditte havde interesse i at overtage huset, det blev da sat til salg.
Det var Hjerting Borgerforening og Hjerting Grandelaug der sammen med Poul Ulrik Mortensen, der rejste den første kapital i stiftelsen. Da yderligere 14 Hjerting-borgere, der hver indskød 5.000 kr., der sammen med et lån fra de 3 pengeinstitutter i Hjerting fremskaffede købssummen på 305.000 kr. Stiftelsen blev også etableret med det formål at købe huset..