Der arbejdes løbende på at opdatere Dittes stamtavle.

Skift af generation tilkendegives ved en linie.