”Jon og Dittes Hus” Gl. Guldagervej 12. Matrikel 30a, Hjerting By. 6710 Esbjerg V, Hjerting Sogn, Ribe Amt. Tidligere Guldager sogn, Skast provsti.
Huset ligger på hjørnet af vejen til Guldager, Gl. Guldagervej mod højre på billedet og Hjerting Landevej mod venstre, som fører til Varde.

Gl. Guldagervej 12 til venstre, som er selve Jon og Dittes hus – Gl. Guldagervej 14 til højre som i øjeblikket er udlejet til kunstneren Tina Asmussens ”Stories” som er en kunst og kunsthåndværksforretning. Det har tidligere været lokalbibliotek. Bag vinduet til højre for hoveddøren i nr. 12 befinder lokalarkivet for Hjerting sig.

Gl. Guldagervej 12 er en gammel gård, eller måske rettere et lille husmandssted, som kan føres tilbage til 1832. Dette er baseret på en inskription på en mursten i forgangen ud mod Gl. Guldagervej som ses her.

Huset der ligger midt i det gamle Hjerting, er bevaringsværdigt og fungerer i dag som medborgerhus. Af aktiviteter kan nævnes, bibliotek 1994-2010, Hjerting Lokalarkiv siden 1992. Ligeledes har Hjerting Jagtforening indrettet en Jagtstue, hvor de holder til. Stalden bliver udlejet til selskaber, og på denne måde bidrages til huset økonomi. Huset er en selvejende institution.